Societo


Esperanto-Societo de Oulu fondiĝis en 1978. La celo de la societo estas plikonatigi la internacian lingvon esperanto. La Societo estas membro de Esperanto-Asocio de Finnlando.

La societo aranĝas regulajn renkontiĝojn, ankaŭ kun vizitantaj esperantistoj. La membroj de la societo renkontas ĉiusabate en kafejo de ĉefa biblioteko de Oulu je la 12.00, Adreso: Kaarlenväylä 3.
Estraro por la jaro 2011:

Aini Vääräniemi, prezidantino...aini.esp@hotmail.com (Klaku por skribi!)

Aliaj estraranoj: Eliina Kajula-Lämsä, Markku Karppinen, Eila Martin (kasistino), Aira Röntynen, Auli Vihermä, sekretarino...viherma@mail.suomi.net (Klaku por skribi) kaj Henri Vääräniemi

Membrokotizo por 2011 estas 22 eŭroj kaj rabatita kotizo 15 euroj (gejunuloj). Pagantaj membroj  ricevos daŭre senpage la revuon Esperantolehti.


Ouluanoj havas novan prezidantinon
 


Jarkunveno -2010 kun estraranoj (e.):

Sauli Vääräniemi, Henri Vääräniemi (e.), Aini Vääräniemi (nova prezidantino), Pauliina Vääräniemi, Auli Vihermä (e.), Eila Martin (e.), Olli Pajula, Eeva Joutsenoja kaj Allan Mehtonen (e.)Dekstre nova estraranino Eliina Kajula
Olli Pajula