14.9.2011

BONVENON!

Revuo Esperanto,
januaro 2014
(PDF, 2 Mb)
 elŝutu
Donaco por ĉiuj esperantistoj, elŝutebla sen registrado


            
Rezolucio de la 98-a Universala Kongreso de Esperanto

UEA Kongreso en Islando 2013
Ni, 1034    partoprenantoj en la 98-a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj el 55 landoj de ĉiuj mondopartoj al la plej norda ĉefurbo, Rejkjaviko, sur la insulo Islando,

Diskutinte en pluraj sesioj pri la temo ”Insuloj sen izoliĝo: por pli justa komunikado inter lingvo-komunumoj”;

Konstatas, ke insuloj – historiaj, geografiaj kaj sociaj – estas originaj fontoj de biologia kaj kultura diverseco, kiujn indas konservi kaj protekti;

Esprimas maltrankvilon pri la nuntempe akriĝantaj minacoj al tiu diverseco, pro pluraj homogenigaj kaj detruaj tendencoj de la regantaj ekonomiaj kaj politikaj sistemoj tutmonde;

Samtempe bonvenigas la kreskantajn ŝancojn por translima kaj transkultura interkompreniĝo, kiujn donas la disvastiĝo de komunikaj rimedoj kiel Interreto;

Atentigas pri la graveco de lingva diverseco kaj lingva justeco en la protektado de tiu kultura bunteco, kiun heredigis al ni la insuloj de la mondo;

Memorigas, ke ĝuste tiu protektado de diverseco estas kerna valoro de la movado por la internacia lingvo Esperanto;

Konfirmas la volon de la Esperanto-movado kunlabori cele al mondo de "insuloj sen izoliĝo", kie ĉiuj lingvoj kaj kulturoj povas kunekzisti kaj plue disflori en reciproka respekto;

Alvokas al mondvasta kunlaboro per lingve justaj rimedoj por kontraŭstari la minacojn de klimatŝanĝo kaj biokultura homogeniĝo;

Asertas la urĝecon de tia agado por konservi la trezorojn de nia insuleca planedo.

Rejkjaviko 27 julio 2013
Esperanto-Societo de Oulu fondiĝis en 1978. La celo de la societo estas plikonatigi la internacian lingvon esperanto. La Societo estas membro de Esperanto-Asocio de Finnlando.

Flanke jarkunveno -2010 kun societanoj 
La societo aranĝas regulajn renkontiĝojn, ankaŭ kun vizitantaj esperantistoj. La membroj de la societo renkontas ĉiusabate en kafejo de ĉefa biblioteko de Oulu je la 12.00, Adreso: Kaarlenväylä 3.


Foriro de Rajli

De la filino Kirsi mi ricevis la malghojigan sciigon, ke la 23-an de septembro forpasis Raili Marttinen en la agho de 81 jaroj. Shi naskighis la 26-an de julio 1931, en la naskightago de Esperanto.

Precize tri monatojn post Allan Mehtonen Esperanto-Societo de Oulu perdis alian kunfondinton kaj multjaran membron de sia estraro. Kiel filino de Karelio Rajli, kiel shi mem skribis sian nomon, provizis la societon per viglo kaj viveco. Shi estis la animo de la societo, sed kiel lerta kasistino shi ankau trovis manierojn, por ke nia kaso ne dependu nur de membrokotizoj. 

Rajli aktivis ankau en la klubo Saskiat, kiu apogas lokajn artistojn. Tie shi varbis la pentriston Pentti Junno farighi la kortega artisto de la societo. Junno dezajnis interalie la panelojn de la "trajno de amikeco", sur kiu estis afishitaj la verkoj de la ekspozicio de infandesegnajhoj en 1979, kiu restas kiel legendo en nia memoro.

Ankau ekster Oulu Rajli havis multajn geamikojn inter finnaj kaj alilandaj esperantistoj, por kiuj nun restas bela kaj gaja memoro pri shi. Kirsi skribis, ke shia patrino povis foriri en paco, char "nenio restis nefinita". 

Ankau en nia societo neniu tasko, kiun shi akceptis, restis nefinita.

Dankon por chio, Rajli.

Osmo Buller 


Foriro de Allan Mehtonen

Ankaŭ mi akceptis la informon pri la foriro de Allan Mehtonen kun granda malĝojo. Bele kaj vere Tuomo nomis lin "bona homo, elstara esperantisto, granda samideano". Tia li estis.

Allan estis esperantisto en dua generacio, ĉar ankaŭ lia patro estis entuziasma esperantisto. Laŭ la arkivo de UEA Allan estis registrita kiel membro de UEA en 1947. De 1950 ĝis 2005 li estis delegito en Oulu, krom en la komenco de la 80-aj jaroj, kiam li estis delegito en Kalajoki. Por la lastaj jaroj antaŭ la emeritiĝo li devis transloĝiĝi al Kalajoki pro sia laboro, kiam lia labordonanto, la segeja firmao Santaholma, malfondis sian oficejon en Oulu. Allan laboris en tiu firmao kiel kontoristo, ĉefe kiel librotenisto.

Inter miaj plej agrablaj memoroj restas la kunlaboro kun Allan en Esperanto-Societo de Oulu, kiu estis fondita en 1978. Allan estis la unua prezidanto, kio nur formaligis la statuson, kiun li jam antaŭe havis kiel la esperantisto numero unu de la urbo. En la urba laborista instituto li instruis Esperanton tiom longe, ke mi eĉ ne scias, kiam li komencis; verŝajne en la 50-aj jaroj.

Dum la prezidanteco de Allan la societo estis ege aktiva. Mi menciu nur la pinton de ĉio, nome la ekspozicion de infandesegnaĵoj kadre de la Tagoj de Oulu en septembro 1979, kiu plene laborigis Allan. Post anoncetoj en E-gazetoj alvenis 1500 desegnaĵoj el 24 landoj. El la plej bonaj oni faris ekspozicion, kiu havis formon de amikeca trajno. (Sur p.109 de "Vojaĝo en Esperanto-lando" de B. Kolker estas foto pri ĝi.) Allan ankaŭ tradukis, kun tre fajna lingva sento, kantojn kaj kelkajn rakontojn, ekzemple de Teuvo Pakkala.

Daŭran valoron havas la libro de Allan pri la historio de Esperanto en Oulu, "Sata vuotta kieltä toivomielellä". Nun kiam kaj Allan kaj Stanislawa-Kristina Mehtonen estas for, tuta epoko en tiu historio estas fermita. Al Esperanto-Societo de Oulu la laboro de Allan restas kiel defio por estonteco.

Mi funebras pro perdo de amiko kaj kunlaboranto. UEA funebras pro perdo de unu el siaj plej fidelaj membroj kaj delegitoj.

Osmo Buller